26 მაი. '24    | Eng | Geo  
ჯგუფი

lia sanikiZe – direqtori
tel./faqsi: (+ 995 32)22 17 52
mob.: (+995 99) 56 11 83

el.-fosta: Info@wf.org.ge ; wfgeorgia@hotmail.com

 

ana rexviaSvili – administraciuli TanaSemwe 
tel./faqsi: (+ 995 32)22 17 52
mob.: (+995 98) 177173

Tamuna sanikiZe - fsiqologi
cxeli xazi: 229
mob.: (+995 93) 98 38 33

el.-fosta: Info@wf.org.ge

lela xundaZe – fsiqologi
მობ.: (+995 99) 53 84 54

el.-fosta: Info@wf.org.ge

 

mari mesxi – iuristi
mob.: (+995 77) 931 001

el.-fosta: Info@wf.org.ge

lela gelaSvili – finansuri direqtori
mob.: (+995 99) 50 32 13

el.-fosta: Info@wf.org.ge

სიახლენი

31 ივლისი, 2008
სოციალური მუშაკების ტრენინგი ბათუმში

WV___General_1.jpg

LOGO_SDC_1.jpg

 0179 თბილისი, ბარნოვის 44 | (+995 32) 22 17 52 | info@wf.org.ge

(c) 2007,  W.F.